Programajánló
Horváth Tünde 2011-02-28

Petőfi-hét

2011. 03. 07-11.

A Petőfi Sándor Általános Iskola idén is megrendezi a hagyományos Petőfi-hét programsorozatot.

A programok nagy részét az iskola tanulói számára állítottuk össze, ám a keddi olvasási versenyre várjuk a község általános iskolásait is. (A verseny kiírását és részleteit megtekinthetik honlapunkon.)

Március 7. 07.45 óra Iskolagyűlés
 
14.15 óra
Szépírási verseny
Március 8.
14.30 óra
Olvasási verseny
Március 9.
14.30 óra
Csapatverseny (3 helyszínen)
Március 10.
14.00 óra
Táncház
Március 11.
14.30 óra
Petőfi-futás

 

 

Programajánló
Horváth Tünde 2011-02-28

FELHÍVÁS

A Petőfi Sándor Általános Iskola
a hagyományosan megrendezendő Petőfi-hét keretén belül

OLVASÁSI VERSENYT

hirdet a község általános iskolás gyermekeinek.

A verseny időpontja : 2011. március 8. 14.30 óra
A jelentkezés határideje: 2011. március 2.

A választható szövegek megtalálhatók
Tóth Béla: A magyar anekdota kincs című kötetében,
illetve az iskola honlapján:
alsó tagozaté ide kattintva érhető el,
felső tagozaté ide kattintva érhető el,

Jelentkezni lehet: Horváthné Sáry Zsuzsanna és Éberhardt Ilona
pedagógusoknál, valamint a községi könyvtárban .

Szeretettel várunk minden leendő versenyzőt!
A felhívás plakátja.

 

Úszás
Horváth Tünde 2011-02-25

Úszósuli Körverseny Veszprémben

2011 február 12-én szombat délelőtt Úszósuli Körversenyt szerveztek a Március 15-i uszodában. Hat egyesület (Cegléd, Ajka, Vidra SE, Esztergom, Pápa, Veszprém, Balaton Úszó Klub) részvételével versenyeztek a legkisebbek. Iskolánkat három kis elsős fiú képviselte a Balaton Úszó Klub színeiben: Antal László, Takács Regő, Zsolnai Benjamin. 25 méter gyors és hátúszásban küzdöttek az ellenfelekkel és a víz ellenálló erejével. A kis petőfisek a 7. helytől a 13. helyig végeztek az eredménylistán. Gratulálunk nekik, hogy az első ilyen jellegű megmérettetésen tisztesen helytálltak.
Az eseményről készült képek itt találhatók.

 

Röplabdás sportolók kiváló szereplése
Horváth Tünde 2011-02-22

Bronzérmet nyertek

A BDSE leány gyermek röplabda csapata, melynek tagjai között a Petőfi Sándor Általános Iskolai tanulói is szerepelnek, kitűnő játékkal bronzérmet nyert a Városi Diákolimpián.

Farsang
Horváth Tünde 2011-02-20

Vidám maskarások

A nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskolában 2011. február 18-án délután rendezték meg a farsangi mulatságot. Először az alsó tagozatosok, majd a felső tagozatosok mutatták meg ötletes jelmezeiket. A diákönkormányzat vezetője, Szalma Csilla tanárnő mókás vetélkedőivel szórakozhattak a tanulók. A szülői munkaközösség gondoskodott a finom falatokról, és minden diák kapott egy zsákbamacskás ajándékot tőlük.
A rendezvény meglepetés műsorában Peidl Éva tanárnő tánccsoportja mutatott be német táncokat. Bácsi Gabriella oktató táncosai a balatonfüredi néptánccsoportból, ízelítőt nyújtottak a magyar néptánc hagyományaiból. Végül modern táncot is láthattak a mulattság résztvevői.
Az eseményről készült képek itt találhatók.

 

Elsősegélynyújtás
Horváth Tünde 2011-02-20

Életfontosságú ismeretek

2011. február 18-án délelőtt Patkó Bernadett nemesvámosi védőnő látogatott el a Petőfi Sándor Általános Iskolában és ismertette meg a 8. osztályos diákokat az elsősegélynyújtás alapjaival. A tanulók a gyakorlatban próbálhatták ki a kötözések fajtáit, az eszméletlen beteg ellátását. Megtanulták, hogyan ismerjék fel az alapvető életfunkciókat, mint tegyenek a különböző vérzések, sérülések esetén.
Az eseményről készült képek itt találhatók.

 

Angol nyelv
Horváth Tünde 2011-02-15

Tisztelt Szülők!

Arról még a mai napig nincs egyetértés a különböző szakemberek (nyelvészek, nyelvpedagógusok pszichológusok stb.) között, hogy melyik életkorban, kettő, három vagy négyévesen kezdődjön-e az első idegen nyelv tanítása, vagy csak később kisiskolás korban. Azzal viszont mindenki egyetért, hogy a második idegen nyelvvel történő ismerkedés minél előbb követheti az elsőt. A kisiskolás korosztálynak még életkori sajátossága, hogy gátlások nélkül, játékos tevékenységeken keresztül sajátítja el az idegen nyelv alapjait, és szinte észrevétlenül jut ismeretek birtokába. Az idegen nyelvvel történő ismerkedésben nagy szerepe van a tárgyakkal való foglalkozásnak, a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes és táncos játékoknak. Éppen emiatt van nagy jelentősége a második idegen nyelvvel történő ismerkedésnek ebben az életkorban, amikor a gyermek még teljesítménykényszer nélkül, örömmel, játszva tanul.

Kedves Szülők! Önök már bölcsen döntöttek azzal, hogy gyermekük a térségünkben legelterjedtebb nyelvet, a németet tanulja iskolánkban.

Azzal viszont bizonyára Önök is egyetértenek, hogy a mai globalizált világunkban egy idegen nyelv ismerete nem elegendő. Élő idegen nyelv tudása nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s e nélkül gyakorlatilag kizárt, hogy az európai oktatási rendszerekbe bekapcsolódhassunk. Továbbá, a középiskolai tanulmányok során - de a mindennapi életben felnőttként is naponta - szembesülünk az angol nyelv szükségességével.
Ezért szeretnénk iskolánkban megtartani a német nyelv tanítása mellett az angolt is.
Ezt a következőképpen tervezzük iskolánk tantervébe beilleszteni:

  • A 3. osztályban kezdenénk heti egy órában szakkör jelleggel az ismerkedést az angol nyelvvel, amikor a gyermek már két évet tanulta az első idegen nyelvet - a németet -, és a harmadik tanévet kezdi az iskolánkban. Ekkorra már az első osztályba nehezebben beilleszkedő tanulók sem érzik magukat idegennek iskolánk falai között. A 4. osztályban ugyanígy folytatnánk.
  • Legfontosabb elvünk, hogy a 3-4. évfolyamon a nyelvoktatás csakis nyelvelsajátítás és nem nyelvtanulás formájában végezzük. Célunk az angol nyelv megszerettetése a gyerekekkel.
  • Célunk a 8. évfolyam végére, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő témákban tudjanak írásban és szóban megnyilvánulni, véleményt nyilvánítani. Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni, és az idegen nyelvet a hétköznapi kommunikációs helyzetekben használni. Ennek elérése érdekébe 5-8. osztályokban heti két tanórában tervezzük az angol nyelv tanítását. Valamint a 8. osztályban heti plusz egy órát biztosítunk tanórán kívül azon tanulók részére, akik középiskolai felvételi beszélgetésre készülnek angol nyelvből vagy alapfokú (A1szintű) nyelvvizsgát szeretnének tenni.

Kedves Szülők, reméljük, hogy angol nyelvi tantervi elképzeléseinkkel Önök is egyetértenek. Hiszen Önök is minél többet szeretnének gyermeküknek nyújtani. Ezért kérjük, hogy gyermekük részére vegyék igénybe iskolánk angol idegen nyelvi oktatását is.

Biztosítjuk Önöket, hogy közös célunk eléréséhez úgy a személyi, mint a modern tárgyi-technikai feltételek maximálisan biztosítottak iskolánkban.

Kérdéseikkel, kérjük, bizalommal forduljanak Szmetán Ferenchez - iskolánk angoltanárához - vagy hozzám.

Nemesvámos, 2011. február 15.

Tisztelettel:

Szokolainé Polyák Tünde
igazgató

Ovisuli
Horváth Tünde 2011-02-14

Óvodások az iskolában

2011. február 14-én délelőtt az óvodások, az óvó nénik kíséretében ellátogattak a nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskolában. A leendő elsős tanító nénik, és a negyedik osztályos diákok látták őket vendégül egy játékos mesés foglalkozáson.
Az eseményről készült képek itt találhatók.
Az Ovisuli program tájékoztatója, a további események, ide kattintva érhetők el.

 

Technika óra
Horváth Tünde 2011-02-13

Munkálkodó diákok

A Petőfi Sándor Általános Iskolában nagy hangsúly fektetünk, hogy a hagyományos technika órai tanítás is megmaradjon. Ezzel ápoljuk a hagyományainkat, amelynek célja tisztelet ébresztése a kézműves tevékenységek iránt. Ezek a technika órák - a rajz órákkal karöltve - nagyban hozzájárulnak a diákok képességeinek, készségeinek a fejlesztéséhez.
Az órák keretében a diákok tevékenyen részt vesznek a környezetük alakításában. Gondozzák az iskola növényeit, rendben tartják az udvart, tavasszal virágokat ültetnek. De az épület hangulatosabbá tételében is kapnak feladatot. Készítenek díszeket, használati tárgyakat, amelynek során anyagismeretre tesznek szert. Megtanulják a munkafolyamat megszervezését, a tárgyak elkészítésének a menetét. Egyszerű szakrajzok olvasását, tervrajzok, vázlatok elkészítését. Fejlődik ezzel a kreativitásuk, alkotó- és problémamegoldó készségük. Ügyesednek manuálisan is.
A mindennapi életben használható tudásra tesznek szert. Megszerzik a képességet arra, hogy vidáman is lehet tevékenykedni. Célunk, örömet okozzon a munkálkodás.
Nem utolsó sorban, pedig megtanulják megbecsülni, és értékelni a munka fontosságát. Az igényes, rendben tartott környezet kialakítását, annak szépségét, hangulatjavító hatását.
Ide kattintva ízelítő kapható néhány technika óráról.

 

Ovisuli
Horváth Tünde 2011-02-13

Ovisuli a Petőfiben

Ebben a tanévben is nagy sikerrel zajlanak - az immár hagyományosnak mondható - ovisuli programok a nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskolában.
A rendezvénysorozat célja, hogy a leendő első osztályos gyerekek és szüleik bepillantást nyerjenek az iskola életébe, oktatási kínálatába, változatos eseményeibe. Minderre az év során több lehetőség is nyílik.
Ősszel lámpást készítettek az ovisok az iskolában, mellyel vidám felvonuláson vettek részt Márton-nap alkalmából.
Február elején a leendő elsősök szülei a Petőfi Sándor Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkáról, az alkalmazott módszerekről, a tárgyi feltételekről és az eddig elért eredményekről kaptak széles körű tájékoztatást az óvodában megtartott szülői értekezleten.
Február közepén az ovisok ismét az iskolába látogattak, s egy játékos tanórán az iskolás gyerekekkel együtt kalandoztak a mesék birodalmába.
Az ovisuli programjai között szerepel még egy játékos délután az iskolában, végül márciusban egy vidám sportos foglalkozás zárja a rendezvénysorozatot.
A program tájékoztatója, a további események, ide kattintva érhető el.
A képek itt találhatók.

Molnárné Fekete Andrea
tanító

 

Korábbi hírek:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)