Az informatika terem és informatika oktatás megújulása

Emelt szintű informatikai oktatás ECDL - képek

Informatika oktatás az iskolánkban

ECDL oktatásról, vizsgákról, eredményekről

Modern iskola - új techonológiák az oktatásban.

INGYENES IRODAI SZOFTVER DIÁKOKNAK (Office 365 ProPlus): szülők letölthetik, az űrlap kitöltése után. Szükséges adatok: oktatási azonosító, diák születési ideje, törvényes képviselő neve, személyigazolvány száma, e-mail címe.

Információk a Kréta rendszerről - elektronikus napló és ellenőrző.

Az informatika az a tantárgy, ahol az új ismeretek megjelenése a leggyorsabb. Ami ma modern volt, az holnap után már elavult. Például matematikából nem változik a tananyag, de informatikából az újabb programok és eszközök megjelenése miatt igen. Ha meg akarunk felelni az élet kihívásainak követnünk kell ezt a folytonos változást. Meg kell újulnunk.
Iskolán megfelel ennek a kihívásnak. Új eszközök, programok, oktatási módszerek kerültek használatra. Ezeknek a hasznát nem is bizonyíthatná más jobban, mint a sikeres ECDL vizsgák.

Gépek és programok:
Az informatika teremben 21 számítógép áll rendelkezésre a diákok számára. A telepített operációs rendszer Windows 8. Az ECDL vizsgaközpontban is ez az operációs rendszer áll rendelkezésre.
Az operációs rendszer mellett iskolánkban több más szoftver is telepítésre került. Ilyen a Microsoft Office 2013-as és 2016-os irodai programcsomag, valamint az Internetről szintén szabadon letölthető és OpenOffice.org. A képszerkesztéshez a szintén ingyenes Gimp képszerkesztő program.
A számítógépes károkozók - vírusok - elleni védelmet az iskola gépein az ESET Endpoint Security vírusirtó szoftver és a Commodo securiti biztosítja. A digitális tananyagok elterjedésével, és a digitális tábla használatával, nagy fontosságúvá vált a fájlok, állományok védelme. Hiszen senki sem szeretné, ha a számítógépes károkozók tönkretennék a munkáját, és az előzőleg eltervezett óra megtarthatatlanná válna. Intézményünk 8 db digitális táblával rendelkezik, minden évfolyamon eggyel.
Az informatika tanításban
kiemelt fontosságú a LanSchool teremfelügyeleti szoftver használata, ami lehetővé teszi a diák gépek és az azon folyó munkák nyomonkövetését és segítését.

Az informatika oktatáson kívül, a többi tanórán használhatók tanulói laptopok is, aminek segítségével információ szerzés, projektmunka, prezentáció készítése stb. végezhető. Tehát a többi tantárgy tanításához, tanulásához is rendelkezésre állnak a modern eszközök.

A LanSchool teremfelügyeleti szoftver:
Ezen keresztül a tanár teljes képet kap az óra alatt, melyik diák hol tart a feladattal és mit csinál. Nincs lehetőség lógásra, internetezésre. A diák a feladattal kell foglalkozzon, mert a tanár mindent lát, ami a diák gépén zajlik. A tanár a saját gépéről az összes tanulói gépet képes ellenőrizni és irányítani. Semmi sem maradhat titokban. Ami a diák gépén zajlik, naplózásra kerül. Korlátozhatók a diák gépének különböző funkciói. Például letiltható az Internet, hangszóró, programok stb.. A tanár teljesen táv vezérelheti a tanulói gépet. Monitorozhat egy számítógépet, vagy a terem összes gépét is egyszerre megfigyelés alatt tarthatja. Rögzítheti annak képét, billentyűleütéseit, internetböngészését.
Az ellenőrzés a tanulást szolgálja, de a korlátozások mellett segítő lehetőségeket is tartalmaz a szoftver. Programokat, fájlokat, segédanyagokat, videókat stb. nyithat meg a tanár a diák gépeken. A saját gépe képernyőjét kiküldheti a tanulókéra, ahol a diákok az előttük lévő monitorukon láthatják, hogyan kell a feladatot végrehajtani. Sőt! A tanárral együtt ők is elkészíthetik azt. Headset segítségével beszélgetést folytatható tanuló és a tanár között. A chat funkcióval egyéni szöveges segítséget kérhet és kaphat a diák.
A tanár teszteket küldhet ki a gépekre, feleltetheti, vizsgáztathatja ezen keresztül a tanulókat. Az eredmény, az értékelés megjelenik a tanári gép képernyőjét. Más fájlokat, feladatokat is kiküldhet és összeszedhet a tanári gépre.
Ez a program sokat jelentett a tanítás színvonalának emelésében, és nagymértékben segíti és könnyíti az informatikaoktatást az intézményben.

A megújulás hatása, az informatikai oktatás színvonalának emelkedése:
A 2010/2011-es tanévtől, az ECDL-re járó 8. osztályos diákoknak lehetőségük volt a teljes, 7 modulos ECDL bizonyítvány meszerzésére, ami egyedülálló, az általános iskolák között.
A teljes ECDL bizonyítvány 7 modulos, amiből a diákok a START bizonyítvánnyal már 4 modult teljesítettek, azaz a kezdő bizonyítványukat már megkapták. Akik folytatták, azok levizsgáztak táblázatkezelés, adatbázis-kezelés és képszerkesztés modulból is.
A tanórákhoz kapcsolódva a diákok, már harmadik osztálytól képesek egy-egy adott témában prezentáció készítésére.
Kiemelt hangsúly helyezünk a biztonságos internethasználat, és számítógéphasználat (okostelefon) elsajátítására. Ez különösen fontos a Kréta, elektronikus napló és a digitális ellenőrző bevezetése óta.

Horváth Tünde

 


(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)