INFORMATIKATANÍTÁS A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

3. évfolyam. heti 1 óra.
4. évfolyam, heti 1 óra
5. évfolyam, heti 1 óra
6. évfolyam, heti 1 óra
7. évfolyam, heti 1 óra
8. évfolyam, heti 1 óra

Választható lehetőség, az ECDL felkészítés. Európai számítógép kezelői bizonyítvány megszerzéséhez szükséges vizsgára készülhetnek a diákok:
7. évfolyamon, az első félévben heti 3 óra, második félévben heti 2 óra
8. évfolyamon, az első félévben heti 2 óra, második félévben heti 3 óra.
Bővebb információ: Közösségek lap, ECDL, itt.

A tanulók jelenleg 21 számítógépet használhatnak az informatikai szaktanteremben. Technológiai felszereltségről itt lehet tájékozódni.
A nagyobb létszámú évfolyamok oktatása a felső tagozatban csoportbontásban történik, így mindenki egyedül tud gyakorolni. A gépek hálózatba kötöttek és Internet hozzáféréssel rendelkeznek. Fontosnak tartom, hogy valós ismeretszerzésre használják a világhálót és ne csak játékokra, és szórakozásra.

Korunkban elkerülhetetlen követelmény a digitális írástudás, mert ez segít eligazodni a számítógépek világában, és az információáradatban.
A hivatalos ügyek elintézésében is egyre nagyobb a jelentősége. Ez a mindennapokban gyakorlati ismeret jelent, amelynek az alapjait, a gondolkodási menetét, az általános iskolában már meg lehet szerezni.

A tanítást éppen ezért a gyakorlat felől közelítem meg. Az iskolában nagyobb hangsúlyt helyezek a gyakorlatra, és ehhez kapcsolódva oktatom az elméletet. Ez könnyebb és egyszerűbb tudásszerzést tesz lehetővé, mivel a konkrét, a tapasztalati tudás jobban megfelel az általános iskoláskorú diákoknak.
Az elvont gondolkodás, lépésről-lépésre alakul ki a felső tagozatos életkorban. Az informatikához kapcsolódó fogalmak és gondolkodásmód alapjai nyolcadik évfolyam végére alakítható ki.

Az informatika kiválóan alkalmas a logikus gondolkodás fejlesztésére. Kapocs a konkretizálás és az elvonatkoztatás között. Az algoritmizálási képesség kialakítása a mindennapi élet tevékenységeinek megszervezésében is segítség. A munkafolyamatok megszervezésének a lépései a későbbi életben is fontos lehet, még akkor is, ha nem programozó, vagy informatikus munkakörben fog dolgozni a diák felnőttként.

Az iskolában megszerezhető informatikai ismeretek témakörönként:
Információtechnológiai ismeretek
Operációs rendszerek
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Adatbázis kezelés
Egyszerű grafikai programok
Előadás szervezés
Hálózathasználati ismeretek
Internethasználat
Honlap szerkesztés
Imagine logo, a logo programnyelv
Animációk
Érdeklődő tanulóknak lehetőségük van a programozás alapjait is megismerni.

Fontosnak tartom annak kialakítását, hogy a számítógépet ne egész napos szórakozásnak tekintsék a diákok, hanem egy eszköznek, amely segítheti őket. A hasznukra tudják fordítani és ne a rabjává váljanak. Csak egy szelete legyen az életüknek, a világ oly sok dolga mellett. Ebben a szellemben tanítom az iskola diákjait.

Horváth Tünde
informatika tanár

Képek a szaktanteremről:

Sample Image


 


(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)