ISKOLÁNK ÖKOISKOLA

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

2011. június 4.-én a Nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskola Ökoiskola lett.

Magyarországnak 540 ilyen iskolája van és ettől a naptól kezdve büszkén viselhetjük ezt a címet mi is.

Ahhoz, hogy ezt a címet elnyerhessük, sok tennivalónk volt és lesz. A világ, amelyben élünk, rossz irányba halad, mert nem vigyázunk eléggé a környezetünkre. Sokkal többet használunk belőle, mint amire a mindennapi élethez szükségünk lenne. Nem gondolunk a jövő nemzedékére.

A szemléletbeli változás elkezdődött iskolánkban, de a cím elnyerése csak az út kezdete

Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén:
- a 6 éve működő és a jövő tanévben is megszervezésre kerülő Erdei iskolai programokban.
- a Diákönkormányzat egész éves munkájában (papírgyűjtés, tisztasági verseny, Ki mit tud ? ).
- sport-programjainkban és- versenyeinkben, környezetünk szépítésében (sziklakert készítés, virágosítás, természetes anyagok felhasználása, játszóhelyek kialakítása, szemétszedés ).
- a település életébe való bekapcsolódásban (közös ünneplés, idősek napja, gyermeknap, üzemlátogatások a faluban működő létesítményekbe ).
- a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésében, komposztálási programba való bekapcsolódásban.
- családokkal közös kirándulás szervezése, környezetvédelmi rajzpályázatokon és versenyen való részvétel. Magyar és a német nemzetiségi hagyományok ápolása.

A felsorolás hosszú és talán nem is teljes.

Mindannyian, akik az ökoiskola létrejöttén dolgoztunk, bízunk abban, hogy gyermekeink hazaviszik ezt a szemléletet családtagjaiknak és a környezetükben élő embertársaiknak. Tudjuk, nem megy egyik napról a másikra, de a jövő nemzedékének formálásában nagy szerepünk és felelősségünk van. Rajtunk pedagógusokon és a mi példánkon, lelkesedésünkön is múlik, hogy milyen lesz az utánunk élő generáció.

Nemesvámos, 2011. június 7.

Dr. Ferencz Istvánné
biológia-technika szakos tanár


(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)