Digitális tábla az iskolánkban

Diákok ismerkednek a digitális táblával
Továbbképzés tanároknak
Táblaátadó ünnepség, bemutató órák

Az informatikai szaktanterem folyamatos megújulása során, a digitális táblák meglétére is nagy gondot fordítunk. Jelenleg 8 db digitális táblával rendelkezünk. Ezekből 7 db-ot pályázatokon nyert az iskola.

A digitális tábla tulajdonképpen olyan, mint egy számítógép, óriási méretű kijelzővel, ahol a kijelző a tábla.
A számítógép képernyője a projektor segítségével jelenik meg a táblán. Kivetül rá. Az interaktív eszköz segítségével a tábla egy nagy vezérlő, érzékelő felületté válik, így a számítógép a tábláról irányítható. A projektort és a táblát össze kell hangolni a működéshez. Ezt a folyamatot nevezzük kalibrálásnak. Iskolánkban a projektor és a tábla is rögzítet, ezért a kalibrálást egyszer kellett végrehajtani, a tábla beüzemelésekor.

Míg a számítógépet az egérrel vezéreljük, addig az interaktív táblát az ujjunkkal, vagy egy speciális tollal is vezérelhetjük. Valójában ilyenkor is a számítógépet vezéreljük az interaktív táblán keresztül.
A speciális tollal, vagy az ujjunk mozgatásával ugyanazokat a hatásokat érhetjük el, mint az egérrel a számítógépen. Egy gyors kettős koppintás a táblára ugyanaz, mint az egérrel egy kettős kattintás. Gyakorlatilag minden műveletet el tudunk végezni a kivetített képen.
Aki tudja használni a számítógépet, az a digitális táblát is tudja használni.

A digitális tábla megkönnyíti a szemléltetést, élvezetessé teszi a tanórákat. A tanulók érdeklődése jobban felkelthető, szívesen vesznek részt a munkában, örülnek, ha dolgozhatnak a táblával.
A tábla többféleképpen is hasznosítható, pl. Internet, oktatóprogramok CD-n. Ilyen előre elkészített, szemléltető, tanító programokat több kiadó is forgalmaz.
A digitális tábla több eszközt is képes kiváltani, pl.: tábla, videó, írásvetítő, diavetítő, CD-lejátszó. Sokszor bizonyul hasznosnak. Bármilyen téma is kerül szóba, mindig lehet találni érdekes, használható ismereteket akár saját programján, akár az Interneten. Minden tantárgy tananyagát szemléletessé teszi. Kiválóan alkalmas prezentációk, képek, filmek bemutatására.

Segíti a differenciáló óraszervezést, az önálló ismeretszerzést és az egyéni fejlesztést egyaránt. Sokféle kiegészítős, átrendezős feladat készíthető a segítségével. Ezek a feladatok bármikor újra használhatóak, mert könnyen visszanézhetőek a korábbi táblaképek. Elmenthetők a számítógépre az órai anyagok is, amit a diák, vagy a tanár ír a táblára, de a már előre elkészített táblaképek is megnyithatók vele. A fejlesztő pedagógia számára is célszerű eszköz, mert a számítógépes fejlesztő programok használatát is kiszélesíti.

A digitális táblák előnyei közé sorolják a szakemberek, hogy a pedagógusok saját maguk tudják felépíteni a tanrendjüket, és egyszerűbbé válik a demonstráció is, hiszen nem kell már előhozni biológia órára a csontvázat, vagy a különböző kitömött állatokat sem. A tábla segítségével valósághűen lehet majd szemléltetni akár az emberi test felépítését, vagy az emlősök mozgását és viselkedését. Fizika és kémia órán megnézhetők olyan kísérletek is, amelyek elvégzésére nem lehetséges iskolai körülmények között. Egyszerű magyarázó ábrák, modellek, animációk bemutatására is lehetőséget biztosít. Matematika, technika és rajz órákon a geometriai szerkesztések elkészítése nagyon látványos és egyszerű a tábla segítségével.

Gyakorlatilag minden tanórán használhatók az Interneten fellelhető képi anyagok, amelyek illusztrálhatják az irodalom, földrajz, történelem stb. órákat. Az idegen nyelv tanítását, tanulását is színesíti, egyszerűsíti a digitális tábla. Kép, videó, hang, nyelvtani tananyag, szótár könnyíti a munkát.
Jó lehetőséget biztosít a diákok számára, ha szimuláció útján vizuálisan is információt szerezhetnek környezetükről, illetve, ha interaktív módon tudnak részt venni az oktatási folyamatban.
A gyerekek hamar megtanulják a használatát, és nagyon élvezik.
Nekünk, pedagógusoknak pedig az a feladatunk, hogy a megjelenő sok tananyag közül a legmegfelelőbbeket válasszuk ki és használjuk a tanórákon az oktatás színvonalának további emeléséért.

Kívánom, ez az eszköz segítője legyen a tanárnak és a diáknak a tudás megszerzésére! A használata a tanulók épülésére szolgáljon! Tegye érdekessé a mindennapjainkat, közelebb hozva, frissiben elérhetővé téve az információkat!

Horváth Tünde

(copyright: Petőfi Sándor Általános Iskola)